DAGDROOMTRIP

Met deze immersieve installatie probeert Britt orde scheppen in de chaotische wereld om ons heen door gebruik te maken van ritme en continue bewegingen. Vormen en bewegingen worden één met het geluid.

Filmbeelden van voorbijrazende patronen die je ogen zouden vangen wanneer je vanuit een trein uit het raam staart worden vertaald naar geluiden. De objectieve wereld die aan ons voorbij vliegt veranderd in een subjectieve wereld. Een zintuiglijke ervaring over het onderbewuste en oneindigheid.