TRANCE MACHINE

Trance Machine is een machine die een zintuiglijke ervaring creëert en een poging doet de participant in een trance te brengen. Trance is een andere staat van bewustzijn waarin je besef van tijd en ruimte verliest en tot jezelf keert.

Het is een zelfgemaakte instrument waarbij vibraties naast hoorbaar ook zichtbaar en voelbaar zijn. Wanneer de deelnemer plaats neemt op de stoel, voelt hij/zij de frequenties die de machine produceert. Het overlappen van zintuigen noemt men synesthesie, bijvoorbeeld wanneer je geluid ziet of wanneer je kleur proeft. Baby´s worden als synestheet geboren, alle zintuigen lopen door elkaar heen. Naar mate we ouder worden functioneren onze zintuigen afzonderlijk van elkaar. Trance machine neemt je terug naar de baarmoeder ervaring.

Het is een ode aan de dagdromer en een ode aan introversie. We leven in een wereld waar extrovert zijn de norm is, terwijl er juist balans moet zijn.